Hopp til hovedinnholdet

Nettverkets målsetning:
Nettverket arbeider for at legemiddelbehandling til barn skal være hensiktsmessig og trygg, og i størst mulig grad basert på dokumentert kunnskap.
Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til, nødvendig og relevant kunnskap og at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte.
Nettverket skal bistå klinisk forskning på en slik måte at målsetningen styrkes.
Nettverket består av leger, sykepleiere og farmasøyter, som arbeider for at legemidler til barn er en prioritert oppgave blant produsenter, apotek og helsepersonell.

Helsedirektoratet har tillagt kompetansenettverket følgende oppgaver:

  • Pasientsikkerhet
  • Kompetanseheving
  • Kunnskapsformidling
  • Vitenskapelig arbeid

Alle landets regionale helseforetak er representert i nettverket. Det er opprettet utvalg for legemidler til barn ved alle landets barneavdelinger. Primærhelsetjenester er en sentral del av nettverket, for å sikre riktig bruk av legemidler til barn hos fastleger, helsestasjonsleger og legevakt, og for å sikre samhandlingen mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 22. mars 2023