Hopp til hovedinnholdet

Riktig bruk av psykofarmaka er blitt et nasjonalt satsingsområde. Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse peker på at det er økende forskrivning av psykofarmaka til barn og unge. Det ble derfor bestemt å opprette et Nasjonalt kompetansenettverk for psykofarmaka til barn og unge.

​Nettverkets målsetning er at barn og unge som blir behandlet med psykofarmaka

  • Får en trygg behandling med psykofarmaka
  • Får likeverdig tilbud uavhengig av geografi

For å nå dette vil nettverket jobbe for

  • At behandling med psykofarmaka til barn og unge skal være kunnskapsbasert
  • At alle som forskriver psykofarmaka til barn og unge skal ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap
  • At trygg og oppdatert informasjon er tilgjengelig for barn, unge og foresatte
  • Å bistå med vitenskapelig arbeid for å øke kompetansen rundt psykofarmaka til barn og unge

Oppgavene til nettverket er

  • Kompetanseheving
  • Pasientsikkerhet
  • Kunnskapsdeling
  • Vitenskapelig arbeid

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Ta kontakt med Haakon Gravanti Rosland, sykehusfarmasøyt og daglig leder for Psykofarmakanettverket
E-post: haakon.gravanti.rosland@sav.no

Publisert: 11. okt. 2022 — Oppdatert: 15. juni 2023