Hopp til hovedinnholdet

Det skal nå være tilgjengelig Weifapenin mikstur 50 mg/ml (fenoksymetylpenicillin) hos alle de tre apotekgrossistene (dvs apotekkjeder). I tillegg har også sykehusapotekenes grossist tatt inn til lager Phenoxymethylpenicillin EQL 250 mg/ml granulat till oral lösning (svensk preparat), som egner seg godt for sykehusbruk. Det er mulig at denne også blir sendt ut til primærapotek. Legemiddelverket tillater apotek å levere ut utenlandske pakninger tilsvarende Weifapenin 50 mg/ml pulver til mikstur, 100 ml og 200 ml. Tillatelsen er utvidet til å gjelde 100 mg/ml pulver til mikstur og 250 mg/ml granulat til dråper. Vedtaket er gyldig til 15.02.2023.

Mangelen på fenoksymetylpenicillin miksturer har skapt utfordringer for helsetjenesten. I den forbindelse har Norsk barnelegeforenings «Interessegruppe for infeksjonssykdommer og immunsvikt» sammen med Antibiotikasenteret for primærmedisin utarbeidet en prioriteringsliste for valg av antibiotika ved mangel.

Se Norsk barnelegeforening sin prioriteringsliste her og Antibiotikasenteret for primærmedisin sin liste her. Listen er den samme, men med en litt annen ordlyd for erytromycin. Husk at når fenoksymetylpenicillin er tilgjengelig, er dette førstevalget!

Publisert: 10. okt. 2023 — Oppdatert: 26. okt. 2023