Hopp til hovedinnholdet

Risikogrupper for alvorlig forløp av influensa

  • Kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • Hjertesykdom
  • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi)
  • Nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft)
  • Lever- eller nyresvikt
  • Diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå)
  • Svært alvorlig fedme
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik)

I tillegg har for tidlig fødte barn økt risiko for sykehusinnleggelse ved influensa. Risikoen er høyest for barn født før uke 32 i svangerskapet. Premature barn anbefales årlig influensavaksine fra de er 6 måneder (kronologisk alder) og opp til 5 år.

I tillegg til disse gruppene anbefales vaksine til de som bor sammen med – eller er tilsvarende nære – immunsupprimerte barn.

Vaksinedekning

I underkant av 10 prosent av barn i Norge anbefales influensavaksine fordi de har en grunnsykdom som øker risikoen for alvorlig forløp av influensa. Dessverre er vaksinedekningen blant disse barna lav – mindre enn 1 av 10 av dem fikk vaksine i sesongen 2022/23.

For å øke vaksinasjonsdekningen for influensavaksine blant barn i risikogruppene, har Folkehelseinstituttet (FHI) bedt apotekene om å hjelpe med å dele ut informasjon om influensavaksine til foreldrene.

Aktuelle vaksiner

Det finnes to ulike typer influensavaksiner som er godkjent for barn, FHI skriver dette om vaksinene: "Inaktivert injeksjonsvaksine er godkjent for barn fra 6 måneder, mens nesesprayvaksinen er godkjent for aldersgruppen 2-17 år. Nesesprayvaksinen bør ikke brukes av barn med alvorlig astma, aktivt pustebesvær, immunsvikt eller åpen nese-gane-spalte. Ingen av vaksinene skal gis ved kjent allergi mot influensavaksine."

Vaksinering foregår vanligvis fra oktober til desember, det kan variere hvor man får satt vaksine, fra kommune til kommune. Dette har kommunen og fastlegene oversikt over. Barn som går til sykehus eller spesialist for oppfølging og behandling kan også få vaksine der.

Les mer om influensavaksinering hos FHI (all informasjon over er hentet fra FHI).

Publisert: 5. okt. 2023 — Oppdatert: 24. okt. 2023