Hopp til hovedinnholdet

Reviderte kort:

Cefazolin (Cefazolin), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Cefotaksim (Cefotaxim), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Ceftazidim (Ceftazidim), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Ceftriakson (Ceftriaxon), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Cefuroksim (Cefuroxim, Zinacef), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Flekainid (Tambocor), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Imipenem-cilastatin (Andantin, Tienam)

Kloramfenikol (Chloranic), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Meropenem (Meropenem), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Takrolimus (Prograf), med fortynningsforslag til barn

Informasjon om de viktigste endringene, se under.

Endrede kort, ikke fullstendig reviderte:

Ekulizumab (Bekemv, Soliris), med fortynningsforslag til barn

Levosimendan (Simdax), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Kalium(dihydrogen)fosfat (Fosfato monopotássico), med fortynningforslag til nyfødt

Kaliumklorid (Addex-Kaliumklorid, Kaliumklorid)

Kalsiumglukonat (Calciumgluconat), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Magnesiumsulfat (Addex-Magnesium, Magnesiumsulfat), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Natriumglyserofosfat (Glycophos)

Natriumklorid (Addex-Natriumklorid, Natriumklorid)

Informasjon om endringene, se under.

Annet:

Innholdsfortegnelsen, referanselisten og bakgrunnsinformasjonen er oppdaterte, du finner disse her. I bakgrunnsinformasjonen er det gjort endringer i avsnittet om administrasjonstid, der det er tatt inn et nytt eksempel. Det er også gjort mindre endringer i avsnittet om holdbarhet og konsentrasjon.

Kommentarer til blandekortene som er reviderte eller endret:

Felles for alle antibiotika som er revidert

Alle kilder er gjennomgått på nytt og referansene er oppdatert. Det er få endringer for hvert antibiotikum. Stort sett er det tilgjengelige preparater som er oppdatert. I noen kort er det gjort endringer i opplysningene under «Administrasjon», dette gjelder blant annet cefotaksim, ceftriakson, cefuroksim og meropenem.

Under tilleggsopplysninger er setningen «Kontakt lege hvis alvorlig diaré (enterokolitt) forekommer» tatt bort.

Felles for elektrolyttene

Lenken til blandbarhetstabellen er endret, og går nå til en side med lenker til flere blandbarhetstabeller: https://legemidlertilbarn.no/blandbarhetstabeller.

Ekulizumab

Det er lagt til et nytt preparat, Bekemv. Opplysningene i kortet er oppdatert med opplysninger fra Bekemv sin SPC.

Levosimendan

Holdbarhet for anbrutt hetteglass er endret, fra 24 timer i KJ til 28 dager i KJ. Levosimendan er løst i etanol og etanolen har konserverende effekt.

Takrolimus

Blandekortet er revidert. Alle kilder er gjennomgått på nytt og referansene er oppdatert.

Les mer om blandekortene her.

Publisert: 9. okt. 2023 — Oppdatert: 18. okt. 2023