Hopp til hovedinnholdet

NB! Dersom det oppstår plagsomme symptomer du tror kan være bivirkninger av medisinen du eller ditt barn bruker, bør du kontakte lege for en vurdering av videre behandling. Dette gjelder særlig bivirkninger som føles alvorlige eller påvirker din bruk av medisinen.

Hvordan melder jeg en bivirkning?

Ved hjelp av meldeskjema på www.helsenorge.no kan du melde bivirkninger til Legemiddelverket. Meldeskjemaet krever innlogging ved hjelp av en elektronisk ID (MinID, BankID, Commfides eller Buypass) via ID-porten. Dette sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til opplysningene, men begrenser meldemuligheten til personer som har elektronisk ID, og dermed sjelden barn og unge selv. Når meldingen er sendt blir den avidentifisert og du vil få en automatisk bekreftelse på at den er mottatt, men ikke noe personlig svar. Alle meldinger blir behandlet anonymt og ditt bidrag teller sammen med andre meldinger.

Hva kan jeg melde?

Du kan melde bivirkninger du mistenker har sammenheng med legemidler du/barnet ditt bruker. Det er spesielt viktig å melde bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget, men du kan melde alt du mener det er viktige bivirkninger. Viktig informasjon er om mistenkt legemiddel, dose og hva den er brukt mot og hvilke andre legemidler som eventuelt er brukt samtidig. Mest mulig detaljer ønskes også om hvor lenge legemidlet er brukt og beskrivelse av bivirkningen og når den oppsto.
Du kan melde bivirkninger av alle legemidler som er godkjent i Norge, både legemidler på resept og reseptfrie. Barn kan bli behandlet med andre legemidler og finner du ikke legemidlet i listen på meldeskjemaet må bivirkninger av disse meldes av lege eller farmasøyt. Du trenger ikke å melde bivirkninger du vet at legen har meldt, men det gjør heller ikke noe hvis det skulle bli meldt av flere.

Hvorfor bør jeg melde bivirkninger?

Meldingen din brukes i arbeidet med å gjøre legemiddelbruk tryggere. Informasjonen du gir kan gi oss ny kunnskap om hvordan bivirkninger påvirker medisinbruk og livskvalitet.
Mer informasjon finnes på Legemiddelverkets sine nettsider.

Publisert: 16. jan. 2023 — Oppdatert: 22. mars 2023